Nationale Vrijwilligersdag

maandag 07 december 2015 Achter de schermen

Vandaag is het nationale vrijwilligersdag om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Het is voor A Break 4 Kids onmogelijk om de stichting draaiende te houden zonder de inzet van al onze vrijwilligers.

Daarom willen we ook langs deze weg alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. We willen het uitstapjesteam, alle coördinators en natuurlijk de mensen die af en toe meehelpen om zo toch ook de dingen voor elkaar te krijgen om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken heel hartelijk bedanken!

Donaties

A Break 4 Kids is afhankelijk van giften en is altijd op zoek naar (gulle) donateurs.

Volg ons op Facebook!